Temos Archyvai: Vaikai

VAI­KO RAI­DOS PE­RIO­DAI

  VAI­KO RAI­DOS PE­RIO­DAI Pe­diat­ri­ja tai me­di­ci­nos mok­s­lo sri­tis, ku­rios ob­jek­tas – au­gan­čio žmo­gaus or­ga­niz­mas (nuo gi­mi­mo iki 18 me­tų). In­ten­sy­vus au­gi­mas ir vys­ty­ma­sis – tai vai­ko or­ga­niz­mą tik­s­liau­siai cha­rak­te­ri­zuo­jan­tys pro­ce­sai, tuo pa­čiu įvar­di­jan­tys sa­vy­bes, ku­rio­mis jis ski­ria­si iš­sis­ki­ria iš … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Vaikai | Komentarai įrašui VAI­KO RAI­DOS PE­RIO­DAI yra išjungti